Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus toetab Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS-i projekti

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus rahuldas Interchemie werken De Adelaar Eesti AS esitatud taotluse (registreerimisnumbriga EU53411) projektile „Digitoetus – Automaatne Ladu“ ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 26.04.2019 määruse nr 27 “Toetus digitaalsete tehnoloogiate, robotite ja automatiseerimise kasutamisele töötlevas tööstuses ning mäetööstuses” toetuse saamiseks. Projekti eesmärgiks on farmaatsiatööstuse pakendamise lao täielik automatiseerimine ja robotiseerimine ning tarkvaraarendus pakendamise üleviimiseks „Industry 4.0“ […]

Interchemie Werken de Adelaar Eesti AS sai EAS-i ja MKM-i poolt toetust Digidiagnostika projektis osalemiseks

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) ning Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) toetasid Interchemie Werken de Adelaar Eesti AS-i Digidiagnostika projektis (projekti numberEU53384) osalemist. Antud projekti eesmärgiks on toetada töötleva tööstuse ja mäetööstuse digitaliseerimise ja automatiseerimise diagnostikate koostamist. Projekti tulemusel kasvab toetust saanud ettevõtja digitaliseerimis- ja automatiseerimisalane teadlikkus. Digidiagnostika projekt kestis ettevõttes 03.06.2019. – 23.08.2019. ning selle käigus kaardistati […]

Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS uus veebileht!

Alates tänasest on võimalik katsetada Interchemie uut kodulehekülge, mis toob meie klientideni mugavamad võimalused meie tootekataloogi sirvimiseks ning ostude tegemiseks. Lähinädalatel on ees veel mõningaid uuendusi ning muudatusi, mis võivad mõjutada veebilehekülje välimust ning tööd.