Versiguard Rabies

Süstesuspensioon
marutaudi inaktiveeritud viirusvaktsiin  2TÜ / 1ml.

 

  • Toote kood 10016057
  • Pakend 1ml 10TK
  • ATC kood QI07AA02

Koerte, kasside, veiste, sigade, lammaste, kitsede, hobuste ja tuhkrute (12 nädala vanuste ja vanemate) aktiivseks immuniseerimiseks marutaudi nakatumise ja sellest põhjustatud suremuse vältimiseks.

Ravimi info

Näidustused

Koerte, kasside, veiste, sigade, lammaste, kitsede, hobuste ja tuhkrute (12 nädala vanuste ja vanemate) aktiivseks immuniseerimiseks marutaudi nakatumise ja sellest põhjustatud suremuse vältimiseks.

Immuunsuse teke: 14–21 päeva pärast esmast vaktsineerimist.

Immuunsuse kestus:

Koerad: vähemalt kolm aastat pärast esmast vaktsineerimiskuuri. Kassid, veised, sead, lambad, hobused ja tuhkrud: vähemalt üks aasta pärast esmast vaktsineerimist ja kaks aastat pärast kordusvaktsineerimisi.

Vastunäidustused

Mitte manustada ilmnenud marutaudinähtudega või marutaudikahtlusega loomadele.

Kõrvaltoimed

Väga harvadel juhtudel võib kõikidel sihtloomaliikidel pärast subkutaanset manustamist ilmneda süstekohal mööduv turse. Turse maksimaalne läbimõõt võib olla kuni 10 mm ja harvadel juhtudel kaasneb sellega kerge ebamugavustunne. Tavaliselt kaovad need reaktsioonid kuni 10 päeva jooksul.

Väga harvadel juhtudel võib teistel sihtloomaliikidel, peale koerte, pärast intramuskulaarset manustamist ilmneda mööduv nõrk valu (mis harvadel juhtudel võib seotud olla tursega) süstekohal. Turse maksimaalne läbimõõt võib olla kuni 2 cm. Tavaliselt kaovad need reaktsioonid kuni 7 päeva jooksul.

Annustamine

Loksutada viaali enne kasutamist.

Koerad: manustada subkutaanselt.

Kõik teised sihtloomaliigid: manustada subkutaanselt või intramuskulaarselt.

Keeluaeg

Koer, kass, tuhkur: ei rakendata.

Veis, siga, lammas, kits, hobune: 0 päeva.

Hoiatus

Retseptiravim