Toxicol vet.

Süstesuspensioon
Escherichia vaktsiin+Clostridium 

  • Toote kood 10009497
  • Pakend 20annust 1TK
  • ATC kood QI09AB08
Vastsündinud põrsaste E. coli põhjustatud kõhulahtisuse ja Cl. perfringens´i põhjustatud nekrootilise enteriidi profülaktikaks, passiivse immuunsuse tagamisega vaktsineeritud tiinete emiste ternespiima joonud põrsastel.
Ravimi info

Näidustused

Vastsündinud põrsaste E. coli põhjustatud kõhulahtisuse ja Cl. perfringens´i põhjustatud nekrootilise enteriidi profülaktikaks, passiivse immuunsuse tagamisega vaktsineeritud tiinete emiste ternespiima joonud põrsastel.

Vastunäidustused

Mitte vaktsineerida haigeid loomi.
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine(te), adjuvandi või ravimi ükskõik millis(t)e abiaine(te) suhtes.

Kõrvaltoimed

Pärast vaktsineerimist võib enamikul sigadel esineda mõõdukas turse (kuni 6 cm) süstekohal. Turse väheneb ja kaob, kuid mõnedel sigadel võib turse püsida 14…21 päeva

Annustamine

Intramuskulaarne või subkutaanne manustamine.
Tiinetele emistele 5 ml manustatuna subkutaanselt või intramuskulaarselt, soovitavalt kõrva taha.
Enne kasutamist hoolikalt loksutada.
Varem vaktsineerimata emistele manustada vaktsiini kaks korda. Esimene annus manustada kuus nädalat enne eeldatavat poegimist. Revaktsineerida kaks nädalat enne eeldatavat poegimist.
Varem vaktsineeritud emistele manustada üks annus kaks nädalat enne eeldatavat poegimist. Süstlad ja nõelad peavad olema steriilsed, süstekoht peab olema puhas ja kuiv, et vältida saastumist.

Keeluaeg

0 päeva.

Hoiatus

Retseptiravim