Suvaxyn Parvo/E-Amphigen

Süsteemulsioon
Erysipelothrix inaktiveeritud vaktsiin+
sigade inaktiveeritud parvoviirusvaktsiin
1annust+1annust / 2ml

  • Toote kood 10020018
  • Pakend 50ml 1TK
  • ATC kood QI09AL01
Mittetiinete emiste ja nooremiste aktiivseks immuniseerimiseks, et vähendada Erysipelothrix rhusiopathiae (serotüübid 1 ja 2) põhjustatud palaviku ja äkksurma esinemissagedust, vähendada Erysipelothrix rhusiopathiae (serotüüp 2) põhjustatud ruutlaiguliste nahakahjustuste esinemissagedust ja vähendada sigade parvoviiruse (PPV) põhjustatud transplatsentaarset infektsiooni ja sellega seotud sigimishäireid, mida iseloomustab lootesurm ja mumifitseerunud loodete arvu suurenemine.  
Ravimi info

Näidustused

Mittetiinete emiste ja nooremiste aktiivseks immuniseerimiseks, et vähendada Erysipelothrix rhusiopathiae (serotüübid 1 ja 2) põhjustatud palaviku ja äkksurma esinemissagedust, vähendada Erysipelothrix rhusiopathiae (serotüüp 2) põhjustatud ruutlaiguliste nahakahjustuste esinemissagedust ja vähendada sigade parvoviiruse (PPV) põhjustatud transplatsentaarset infektsiooni ja sellega seotud sigimishäireid, mida iseloomustab lootesurm ja mumifitseerunud loodete arvu suurenemine.
Immuunsuse teke:
PPV:emiste ja nooremiste vaktsineerimine enne tiinust punktis 8 kirjeldatud skeemi kohaselt tagab PPV transplatsentaarse infektsiooni vähenemise tiinuse teises kolmandikus.
E. rhusiopathiae: alates 3 nädala möödumisest pärast esmast vaktsineerimist.
Immuunsuse kestus: 6 kuud pärast esmast vaktsineerimist (PPV ja E. rhusiopathiae).

Vastunäidustused

Ei ole.

Kõrvaltoimed

Kliinilistes ohutusuuringutes täheldati:

  • väga sageli esimese 4–6 tunni jooksul pärast vaktsineerimist rektaaltemperatuuri tõusu ligikaudu 0,5–1 °C (sageli kuni 2,3 °C). See möödus 1 päeva jooksul pärast vaktsineerimist.
  • väga sageli paikseid reaktsioone, mis avaldusid nähtava tursena maksimaalse läbimõõduga kuni 6 cm koos punetuse ja paikse temperatuuri tõusuga. Need reaktsioonid kestsid maksimaalselt 4 päeva.
  • sageli anoreksiat ja aeg-ajalt depressiooni. Need lahenesid spontaanselt ilma ravita.

Annustamine

Lihasesisene manustamine kõrva taha kaela piirkonda.
Manustada üks 2 ml annus nooremistele alates 5 kuu vanusest ja emistele järgmise skeemi kohaselt.

Esmane vaktsineerimine
Nooremised: Esimene süst: ligikaudu 6 nädalat enne seemendamist. Teine süst: ligikaudu 3 nädalat enne seemendamist.
Emised: Esimene süst: ligikaudu 3 nädalat enne seemendamist. Teine süst: ligikaudu 1 päev enne seemendamist.

Kordusvaktsineerimine
Üks süst ligikaudu 3 nädalat enne järgmist seemendamist ja mitte hiljem kui 6 kuud pärast eelmist vaktsineerimist.

Keeluaeg

0 päeva.

Hoiatus

Retseptiravim