Suvaxyn Circo

Süsteemulsioon
sigade tsirkoviirusvaktsiin 1annus / 2ml

  • Toote kood 10020833
  • Pakend 100ml 1TK
  • ATC kood QI09AA07
Sigade aktiivseks immuniseerimiseks alates 3. elunädalast sigade tsirkoviiruse 2. tüübi (PCV2) vastu, et vähendada PCV2-ga nakatumisest põhjustatud vere ja lümfikoe viiruskoormust ning roojaga eritamist.
Ravimi info

Näidustused

Sigade aktiivseks immuniseerimiseks alates 3. elunädalast sigade tsirkoviiruse 2. tüübi (PCV2) vastu, et vähendada PCV2-ga nakatumisest põhjustatud vere ja lümfikoe viiruskoormust ning roojaga eritamist.
Immuunsuse teke: alates 3 nädalast pärast vaktsineerimist.
Immuunsuse kestus: 23 nädalat pärast vaktsineerimist.

Vastunäidustused

Ei ole.

Kõrvaltoimed

Esimese 24 tunni jooksul pärast vaktsineerimist esineb väga sageli mööduvat kehatemperatuuri tõusu (keskmiselt 1 °C). Mõnel seal võib kehatemperatuuri tõus võrreldes ravieelsega sageli ületada 2 °C. See taandub iseenesest 48 tunni jooksul ilma ravita.
Pärast vaktsineerimist võib aeg-ajalt esineda koheseid kergeid ülitundlikkuslaadseid reaktsioone, mis põhjustavad mööduvaid kliinilisi nähte, nagu oksendamine, diarröa või depressioon. Need kliinilised nähud taanduvad tavaliselt ilma ravita.
Väga harva võib esineda anafülaksiat. Selliste reaktsioonide korral soovitatakse rakendada asjakohast ravi. Väga sagedased on paiksed, tursena avalduvad koereaktsioonid süstekohal, mis võivad olla seotud paikse soojuse, punetuse ja valuga palpeerimisel ning püsida kuni 2 päeva (laboratoorsete ohutusuuringute põhjal).
Paiksete koereaktsioonide läbimõõt on tavaliselt alla 2 cm. Laboratoorses katses näitas 4 nädalat pärast ühe vaktsiiniannuse manustamist läbi viidud tapajärgne süstekoha uurimine kerget põletikureaktsiooni, millest andsid tunnistust kudede kärbumise puudumine ja vähene sidekoestumine.

Annustamine

Intramuskulaarne.
Manustada üks 2 ml annus sigadele kõrva taha kaela.

Vaktsineerimisskeem
Üks süst alates 3. elunädalast.

Loksutada hästi enne manustamist ja aeg-ajalt vaktsineerimisprotsessi käigus. Soovitatav on kasutada mitmeannuselist süstalt. Kasutada vaktsineerimisseadmeid tootja juhiste kohaselt. Vaktsiini tuleb manustada aseptiliselt. Säilitamise ajal võib ilmuda kerge must sade ja emulsioon võib 4 jaguneda kaheks eristuvaks faasiks. Loksutamisel must sade kaob ja emulsioon muutub taas homogeenseks.

Keeluaeg

0 päeva.

Hoiatus

Retseptiravim