Marbosan

Süstelahus
marbofloksatsiin 100mg / 1ml

  • Toote kood IMA10F
  • Pakend 100ml
  • ATC kood QJ01MA93
Marbofloksatsiini suhtes tundlike Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica ja Mycoplasma bovis’e tüvede põhjustatud hingamisteede infektsioonide ravi veistel.Marbofloksatsiini suhtes tundlike gramnegatiivsete bakterite põhjustatud ägeda mastiidi ravi veistel. Marbofloksatsiini suhtes tundlike mikroorganismide tüvede põhjustatud metriidi-mastiidi-agalaktia (poegimisjärgse düsgalaktika sündroom) sündroomi ravi emistel.
Ravimi info

Näidustused

Marbofloksatsiini suhtes tundlike Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica ja Mycoplasma bovis’e tüvede põhjustatud hingamisteede infektsioonide ravi veistel.
Marbofloksatsiini suhtes tundlike gramnegatiivsete bakterite põhjustatud ägeda mastiidi ravi veistel. Marbofloksatsiini suhtes tundlike mikroorganismide tüvede põhjustatud metriidi-mastiidi-agalaktia (poegimisjärgse düsgalaktika sündroom) sündroomi ravi emistel.

Vastunäidustused

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust marbofloksatsiini või ravimi ükskõik millis(t)e abiaine(te) suhtes.
Mitte kasutada, kui haigustekitaja on resistentne teiste fluorokinoloonide suhtes (ristresistentsus).

Kõrvaltoimed

Ravimi intramuskulaarne manustamine võib süstekohal põhjustada mööduvaid paikseid reaktsioone nagu valu ja turse ning põletikukoldeid, mis püsivad vähemalt 12 päeva pärast süstimist. Subkutaanne manustamine on veistele paremini talutav kui intramuskulaane. Seetõttu on soovitatav suure kehamassiga veistele manustada ravimit subkutaanselt.

Annustamine

Subkutaanseks (veis), intramuskulaarseks (veis, siga) või intravenoosseks (veis) manustamiseks. Ravim tuleks manustada kaelapiirkonda.

Veis

Soovitatav annus on 2 mg marbofloksatsiini 1 kg kehamassi kohta, mis vastab 1 ml ravimile 50 kg kehamassi kohta, manustatuna ühekordse süstena üks kord päevas subkutaanselt või intramuskulaarselt 3…5 päeva järjest.

Ägeda mastiidi raviks manustada ravimit intramuskulaarselt 3 päeva jooksul.

Esimese süsti võib manustada ka intravenoosselt.

Subkutaanne manustamine on veistele paremini talutav kui intramuskulaarne. Seetõttu on soovitatav suure kehamassiga veistele manustada ravimit subkutaanselt.

Siga

Soovitatav annus on 2 mg marbofloksatsiini 1 kg kehamassi kohta, mis vastab 1 ml ravimile 50 kg kehamassi kohta, manustatuna ühekordse süstena üks kord päevas intramuskulaarselt 3 päeva järjest.

Õige annuse tagamiseks tuleb võimalikult täpselt kindlaks määrata loomade kehamass, et vältida alaannustamist.

Kummikorki tohib nõelaga läbistada maksimaalselt 15 korda.

Keeluaeg

Veis

Lihale ja söödavatele kudedele: 6 päeva.
Piimale: 36 tundi.

Siga

Lihale ja söödavatele kudedele: 4 päeva.

Hoiatus

Retseptiravim