Macrotil

Süstelahus
tilmikosiin 300mg / 1ml

  • Toote kood ITI30F
  • Pakend 100ml
  • ATC kood QJ01FA91
Mannheimia haemolytica ja Pasteurella multocida põhjustatud veiste respiratoorhaiguse ravi. Interdigitaalse nekrobatsilloosi ravi.
Ravimi info

Näidustused

Veis
Mannheimia haemolytica ja Pasteurella multocida põhjustatud veiste respiratoorhaiguse ravi. Interdigitaalse nekrobatsilloosi ravi.

Lammas
Mannheimia haemolytica ja Pasteurella multocida põhjustatud hingamisteede infektsioonide ravi. Dichelobacter nodosus’e ja Fusobacterium necrophorum’i põhjustatud sõramädaniku ravi. Staphylococcus aureus’e ja Mycoplasma agalactiae põhjustatud lammaste ägeda mastiidi ravi.

Vastunäidustused

Mitte manustada intravenoosselt (veenisiseselt).
Mitte manustada intramuskulaarselt (lihasesiseselt).
Mitte manustada talledele kehamassiga vähem kui 15 kg.
Mitte manustada primaatidele.
Mitte manustada sigadele.
Mitte manustada hobustele ega eeslitele.
Mitte manustada kitsedele.
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik millis(t)e abiaine(te) suhtes.

Kõrvaltoimed

Mõnikord võib süstekohal esineda pehme hajus turse, mis see kaob viie kuni kaheksa päevaga. Harvadel juhtudel on täheldatud lamama jäämist, koordinatsioonihäireid ja krampe.

Veiste surmajuhtumeid on esinenud pärast ühekordset intravenoosset (veenisisest) manustamist annuses 5 mg 1 kg kehamassi kohta ja pärast ravimi subkutaanset (nahaalust) süstimist annustes 150 mg 1 kg kehamassi kohta 72-tunniste intervallidega. Sigadel on surmajuhtumeid põhjustanud intramuskulaarne (lihasesisene) süstimine annuses 20 mg 1 kg kehamassi kohta. Lambad on surnud pärast ühekordset intravenoosset süstimist annuses 7,5 mg 1 kg kehamassi kohta.

Annustamine

Ainult subkutaanseks (nahaaluseks) süstimiseks.

Veis, lammas: manustada 10 mg tilmikosiini 1 kg kehamassi kohta (mis vastab 1 ml ravimile 30 kg looma kehamassi kohta).

Keeluaeg

Veis

Lihale ja söödavatele kudedele: 70 päeva.
Piimale: 36 päeva.

Ravimi manustamisel kinnijäetud lehmadele või tiinetele piimamullikatele (järgides lõiku 12 „Kasutamine tiinuse ja laktatsiooni perioodil“) ei ole lubatud piima tarvitada inimtoiduks kuni 36 päeva möödumiseni poegimisest.

Lammas

Lihale ja söödavatele kudedele: 42 päeva.
Piimale: 18 päeva.

Ravimi manustamisel emastele kinnijäetud või tiinetele uttedele (järgides lõiku 12 „Kasutamine tiinuse ja laktatsiooni perioodil“) ei ole lubatud piima tarvitada inimtoiduks kuni 18 päeva möödumiseni poegimisest.

Hoiatus

Retseptiravim