Linco-Spectin 100

Pulber joogivees manustamiseks
linkomütsiin 222mg+spektinomütsiin 444,7mg / 1g

 

 

  • Toote kood 10014919
  • Pakend 1500g 1TK
  • ATC kood QJ01RA87
Linkomütsiinile ja spektinomütsiinile tundliku Lawsonia intracellularis‘e ja sellega seotud enteraalsete patogeenide (Escherichia coli) põhjustatud sigade proliferatiivse enteropaatia (ileiidi) raviks ja metafülaktikaks.
Ravimi info

Näidustused

Sead
Linkomütsiinile ja spektinomütsiinile tundliku Lawsonia intracellularis‘e ja sellega seotud enteraalsete patogeenide (Escherichia coli) põhjustatud sigade proliferatiivse enteropaatia (ileiidi) raviks ja metafülaktikaks.
Enne ravimi kasutamist peab haigus olema rühmas diagnoositud.
Kanad
Linkomütsiinile ja spektinomütsiinile tundliku Mycoplasma gallisepticum’i ja Escherichia coli põhjustatud ning väikese suremusega seotud kroonilise respiratoorhaiguse (CRD) raviks ja metafülaktikaks.
Enne ravimi kasutamist peab haigus olema karjas diagnoositud.

Vastunäidustused

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeainete või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.
Mitte kasutada, kui esineb maksafunktsiooni häired.
Mitte võimaldada küülikutele, närilistele (nt tšintšiljad, hamstrid, merisead), hobustele või mäletsejalistele juurdepääsu linkomütsiini sisaldavale veele või söödale. Selle allaneelamine võib nendel liikidel põhjustada raskeid gastrointestinaalseid häireid.
Mitte kasutada munevatel kanadel.

Kõrvaltoimed

Tervetel sigadel on ravi alguses täheldatud diarröad või pehmet väljaheidet ja/või pärakupiirkonna põletikku. Need sümptomid kaovad 5–8 päeva jooksul ravi katkestamata. Harvadel juhtudel on täheldatud ka ärrituvust/erutuvust, nahalöövet/kihelust.
Allergia/ülitundlikkusreaktsioonid on harvad, kuid nende tekkimisel tuleb ravi selle veterinaarravimiga peatada. Rakendama peab sümptomaatilist ravi.

Annustamine

Soovitatavad annused on järgmised.
Sead:
3,33 mg linkomütsiini ja 6,67 mg spektinomütsiini kg kehamassi kohta päevas, 7 päeva. See vastab 15 mg pulbrile kg kehamassi kohta päevas 7 päeva jooksul.
Kanad:
16,65 mg linkomütsiini ja 33,35 mg spektinomütsiini kg kehamassi kohta päevas, 7 päeva. See vastab 75 mg pulbrile kg kehamassi kohta päevas 7 päeva jooksul.

Keeluaeg

Sead:
Lihale ja söödavatele kudedele: 0 päeva.
Kanad:
Lihale ja söödavatele kudedele: 5 päeva.
Ei ole lubatud kasutamiseks lindudel, kelle mune tarvitatakse inimtoiduks, kaasaarvatud asendustibudel, kelle mune kavatsetakse hakata tarvitama inimtoiduks.
Ravi ajal ei tohi loomi inimtoiduks tappa.

Hoiatused

Retseptiravim