Introflor-300

Süstelahus
florfenikool 300mg / 1ml

  • Toote kood IFF30F
  • Pakend 100ml
  • ATC kood QJ01BA90
Florfenikooli suhtes tundlike Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida ja Histophilus somni põhjustatud hingamisteede infektsioonide raviks.
Ravimi info

Näidustused

Veised

Florfenikooli suhtes tundlike Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida ja Histophilus somni põhjustatud hingamisteede infektsioonide raviks.

Lambad

Florfenikooli suhtes tundlike Mannheimia haemolytica ja Pasteurella multocida põhjustatud hingamisteede infektsioonide raviks.

Vastunäidustused

Mitte manustada täiskasvanud pullidele või jääradele, keda kasutatakse sperma võtmiseks või paaritamiseks. Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.

Kõrvaltoimed

Veistel võib raviperioodil esineda söödatarbimise vähenemist ja mööduvat väljaheite pehmenemist. Ravitud loomad taastuvad kiiresti ja täielikult pärast ravi lõpetamist. Ravimi intramuskulaarne ja subkutaanne manustamine võib põhjustada süstekohal kuni 14 päeva püsivaid põletikulisi kahjustusi.

Väga harvadel juhtudel on veistel teatatud anafülaktilistest reaktsioonidest.

Lammastel võib raviperioodil esineda söödatarbimise vähenemist. Ravitud loomad taastuvad kiiresti ja täielikult pärast ravi lõpetamist. Ravimi intramuskulaarne ja subkutaanne manustamine võib põhjustada põletikulisi kahjustusi süstekohas, mis kaovad 28 päeva jooksul. Tavaliselt on need reaktsioonid kerged ja mööduvad.

Annustamine

Intramuskulaarne (veis, lammas) või subkutaanne (veis) manustamine.

Veised:

Intramuskulaarne manustamine: 20 mg florfenikooli 1 kg kehamassi kohta (1 ml preparaati 15 kg kehamassi kohta) manustada kaks korda 48-tunnise vahega, kasutades 16 G nõela.

Subkutaanne manustamine: 40 mg florfenikooli 1 kg kehamassi kohta (2 ml preparaati 15 kg kehamassi kohta) manustada üks kord, kasutades 16 G nõela.

Ravimit võib süstida ainult kaela.

Lambad:

20 mg florfenikooli 1 kg kehamassi kohta (1 ml preparaati 15 kg kohta) manustada intramuskulaarselt kolmel järjestikusel päeval.

Farmakokineetilised uuringud näitasid, et keskmine plasmakontsentratsioon jääb üle MIC90 (1 µg/ml) kuni 18 tunniks pärast preparaadi manustamist soovituslikus annuses. Prekliinilised andmed toetavad soovituslikku manustamisintervalli (24 tundi) sihtpatogeenidele, mille MIC on kuni 1 µg/ml.

Keeluaeg

Lihale ja söödavatele kudedele:

Veised:
intramuskulaarsel manustamisel (20 mg/kg, kaks süstet): 30 päeva;
subkutaansel manustamisel (40 mg/kg, üks süste): 44 päeva.

Lambad:
39 päeva.

Piimale: Ei ole lubatud kasutamiseks lakteerivatel loomadel, kelle piima tarvitatakse inimtoiduks, sh tiinetel loomadel, kelle piima kavatsetakse tarvitada inimtoiduks.

Hoiatus

Retseptiravim