Intrafer-200

Süstelahus
raud(III)hüdroksiidi ja dekstraani kompleks 200mg/1ml

 

  • Toote kood IIR20F
  • Pakend 100ml
  • ATC kood QB03AC90
Rauapuudusest tingitud aneemia profülaktika ja ravi põrsastel.
Ravimi info

Näidustused

Rauapuudusest tingitud aneemia profülaktika ja ravi põrsastel.

Vastunäidustused

Mitte manustada põrsastele vitamiin E või/ja seleeni defitsiidi puhul.
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.
Mitte kasutada raud(III)hüdroksiidi ja dekstraani kompleksi üle 4 nädala vanustel sigadel, kuna neil võib esineda lihaskoe värvumist.

Kõrvaltoimed

Pärast raud-dekstraani parenteraalset manustamist esineb põrsastel surmajuhtumeid väga harva (vähem kui ühel loomal 10000-st) ja tavaliselt seostatakse neid kas geneetilise faktoriga või vitamiin E või/ja seleeni defitsiidiga.

Samuti on teateid põrsaste juhuslikest surmadest, mis olid tingitud ajutisest retikuloendoteliaalsüsteemi blokeerumisest ja selle tagajärjel suurenenud vastuvõtlikkusest infektsioonidele. Võib esineda ülitundlikkusreaktsioone.

Süstekohal esinevad paiksed reaktsioonid Antud veterinaarravim võib manustamisel põhjustada mööduvat lihaskoe värvuse muutust ja kaltsifikatsiooni süstekohal.

Annustamine

Intramuskulaarseks ja subkutaanseks manustamiseks.
Soovitatav annus on 200 mg rauda (st 1 ml ravimit) põrsa kohta.

Profülaktika: ühekordne süstimine põrsaste 1.–4. elupäeval.
Ravi: ühekordne süstimine.

Seoses biosaadavuse andmete vähesusega raud-dekstraani subkutaansel manustamisel on soovitatav intramuskulaarne manustamisviis.

Pudeli korki võib nõelaga läbistada kuni 15 korda.

Keeluaeg

Lihale ja söödavatele kudedele: 0 päeva.

Hoiatus

Retseptiravim.