Intersept antiseptiline geel

Lõhnastatud antiseptiline geel kätele ja kehale
1000ml

  • Toote kood GRISGM
  • Pakend Pudel, plast
  • ATC kood

Toimeained

Etanool
71%
C12–18-alküüldimetüülbensüülammooniumkloriid
0,01%
C12–14-alküüldimetüül(etüülbensüül)ammooniumkloriid
0,01%

Koostis

Etüülalkohol 71%, puhastatud vesi, glütseriin, karbomeer, sidruni lõhnaaine, trietanoolamiin, kvaternaarnsed ammooniumisoolad: bensüül-C12-18-alküüldimetüülkloriid ja C(C12-14)- alküüldimetüül(etüülbensüül)ammooniumkloriid (ADEBAC (C12-14)).

Omadused

INTERSEPT ANTISEPTILINE GEEL on sidrunilõhnaline antiseptiline puhastusvahend kätele ja kehale. Omab bakteritsiidset, virutsiidset ja fungitsiitset toimet.
INTERSEPT GEEL hävitab Gram-negatiivseid, Gram-positiivseid baktereid ja seeni, desaktiveerib nii ümbrisega (Sh HIV, Vaccinia, HBV, H1N1) kui ka ümbriseta viiruseid. Geel aurustub nahapinnalt kiiresti ning peale kasutamist jääb käenahk pehme, siidine ja meeldiva lõhnaga.
Kasutusvaldkond: koduapteek, reisile, tervishoiuasutused, veterinaaria, iluteenindajad jne.

Kasutamine

Kanda väike kogus geeli kuivale nahale ja hõõruda kuni kuivamiseni.
Mitte kasutada lahtistel haavadel.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Tunnussõna: ettevaatust, sisaldab biotsiide!
H225: Väga tuleohtlik vedelik ja aur.
H319: Põhjustab tugevat silmade ärritust.
P102: Hoida lastele kättesaamatus kohas.
P210: Hoida eemal soojusallikast, sädemetest, leekidest, kuumadest pindadest. Mitte suitsetada. P243: Rakendada ettevaatusabinõusid staatilise elektri vastu.
P233: Hoida pakend tihedalt suletuna.
P305+P351+P338- SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
P337+P313: Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole
P273: Vältida sattumist keskkonda.
P501: Sisu/mahuti viia ohtlike jäätmete kogumispunkti.

Säilitamine

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Tootja

Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS, Vanapere tee 14, Püünsi, Viimsi vald, 74013, Harjumaa, Eesti
Tel.: +372 6 005 005

Ohutuskaart