Intermec Pour-On

Kriipsulahus
ivermektiin 5mg / 1ml

  • Toote kood OIPM
  • Pakend 1000ml
  • ATC kood QP54AA01
Sise- ja välisparasiitide tõrjeks veistel.
Ravimi info

Näidustused

Siseparasiitide tõrjeks, mille on põhjustanud seedetrakti ümarusside Ostertagia ostertagi (kaasa arvatud soikevastsed), Haemonchus placei, Trichostrongylus axei, T. colubriformis, Cooperia spp, Oesophagostomum radiatum neljanda kasvujärgu vastsed ja täiskasvanud vormid, Cooperia oncophora, C. punctata, Strongyloides papillosus, Oesophagostomum venulosum, Trichuris spp täiskasvanud vormid, Nematodirus spp neljanda kasvujärgu vastsed; silmaussi Thelazia spp täiskasvanud vormid ning kopsuussi Dictyocaulus viviparus neljanda kasvujärgu vastsed ja täiskasvanud vormid.

Järgmiste parasiitidega (taas)nakatumise vältimiseks näidatud perioodi jooksul: Dictyocaulus viviparus kuni 28 päeva pärast ravi, Ostertagia ostertagi ja Oesophagostomum radiatum kuni 21 päeva pärast ravi, Haemonchus placei kuni 14 päeva pärast ravi ning Trichylostrongylus axei ja Cooperia spp (ravida tuleb kogu karja) kuni 14 päeva pärast ravi.

Veiste kiinide Hypoderma bovis ja H. lineatum parasiteerivate vormide, sügelislestade Sarcoptes scabiei var. bovis ja Chorioptes bovis, täide Linognathus vituli, Haematopinus eurysternus ja Solenopotes capillatus, väivi Damalinia bovis ja pistekärbse Haematobia irritans (kuni 35 päeva pärast ravi) tõrjeks.

Vastunäidustused

Mitte manustada suukaudselt ega parenteraalselt.
See veterinaarravim on ette nähtud välispidiseks kasutamiseks veistel.
Mitte kasutada teistel loomaliikidel.

Kõrvaltoimed

Manustamiskohal võib esineda kerge ärritus. See reaktsioon on mööduv. Muid kõrvaltoimeid veterinaarravimi kasutamisel vastavalt soovitustele ei ole täheldatud.

Annustamine

Manustada 1 ml 10 kg kehamassi kohta (mis vastab soovituslikule annusele 0,5 mg ivermektiini 1 kg kehamassi kohta) tervele puhtale nahale. Veterinaarravim tuleb valada looma seljale kitsa triibuna, mis ulatub turjast sabani. Kahe järjestikuse ravikuuri vahe peab olema vähemalt 28 päeva.

Keeluaeg

Lihale ja söödavatele kudedele: 15 päeva.
Mitte manustada tiinetele mittelakteerivatele piimalehmadele ja mullikatele 60 päeva jooksul enne poegimist. Mitte kasutada lehmadel, kelle piima tarvitatakse inimtoiduks.

Hoiatus

Retseptiravim