Improvac

Süstelahus
GnRF analoogvalgu konjugaat 300mcg / 2ml

  • Toote kood 10003449
  • Pakend 100ml 10TK
  • ATC kood QG03XA91
GnRF-vastaste antikehade indutseerimine, et esile kutsuda testikulaarfunktsiooni ajutine immunoloogiline supressioon.
Ravimi info

Näidustused

GnRF-vastaste antikehade indutseerimine, et esile kutsuda testikulaarfunktsiooni ajutine immunoloogiline supressioon. Kasutamiseks alternatiivina kirurgilisele kastratsioonile peamise kuldi kõrvalmaitset tekitava ühendi androstenooni põhjustatud kõrvamaitse vähendamiseks kastreerimata kultidel pärast puberteedi algust. Kaudse toimena võib väheneda ka teise kuldi kõrvalmaitse tekkes osaleva aine, skatooli, tase. Vähenevad ka agressiivne ja seksuaalne käitumine (selgatõusmine).

Immuunsuse teket (GnRF-vastaste antikehade indutseerimist) võib oodata 1 nädala jooksul pärast teist vaktsineerimist. Andostenooni ja skatooli taseme vähenemine on tõestatud alates 4. kuni 10. nädalani pärast teist vaktsineerimist. See näitab aega, mis kulub vaktsineerimise ajal olemasolevast kuldi kõrvalmaitsest vabanemiseks, ja ka immuunvastuse varieeruvust erinevatel loomadel. Agressiivse ja seksuaalse käitumise (selgatõusmise) vähenemist võib oodata 1 kuni 2 nädalat pärast teist vaktsineerimist.

Vastunäidustused

Mitte kasutada emistel.
Mitte kasutada aretuskultidel.

Kõrvaltoimed

Noorimas soovitatavas kasutuseas (8-nädalastele) sigadele manustamisel täheldatakse väga sageli kuni 4×8 cm turset süstekohal. Lokaalne reaktsioon taandub järk-järgult, kuid 20–30 % loomadest võib see püsida üle 42 päeva. 24 tunni jooksul pärast vaktsineerimist võib täheldada rektaalse temperatuuri ajutist tõusus (vaktsineerimisjärgne hüpertermia) umbes 0,5 ºC võrra.

Manustamisel vanematele sigadele (14-23 nädala vanuselt), täheldatakse tavaliselt 2 cm kuni 5 cm diameetriga süstekoha turset, ja kui teine vaktsineerimine on tehtud ainult 4 nädalat enne tapmist, täheldatakse tapal sageli süstekoha reaktsioone. Väga harvadel juhtudel on mõni minut pärast vaktsineerimist täheldatud kuni 30 minutit kestvaid anafülaktoidset tüüpi reaktsioone (düspnoe, kollaps, lihasetõmblustega seonduv või mitteseonduv hüpersalivatsioon või emees). Vähesed loomad surid pärast reaktsiooni, enamik loomi aga taastus ravita ning järgnevatel vaktsineerimistel ei tundunud nad reageerivat.

Annustamine

Subkutaanne kasutamine.
Kastreerimata kultidele alates 8 nädala vanusest tuleks vaktsiini manustada doosis 2 ml kaks korda vähemalt 4-nädalase vahega nii, et teine doos manustatakse tavaliselt 4 kuni 6 nädalat enne tapmist. Kui kuldid kavatsetakse tappa rohkem kui 10 nädalat pärast teise doosi manustamist, tuleb 4 kuni 6 nädalat enne planeeritavat tapakuupäeva manustada kolmas doos. Kui kahtlustatakse valesti doseerimist, tuleb loom kohe uuesti vaktsineerida

Keeluaeg

0 päeva.

Hoiatus

Retseptiravim