Genta-100 EE

Süstelahus
gentamütsiin  100mg / 1ml

  • Toote kood IG10F2-EST
  • Pakend 100ml 1TK
  • ATC kood QJ01GB03
Gentamütsiini suhtes tundlike gramnegatiivsete bakterite põhjustatud infektsioonhaiguste ravi veistel ja sigadel. Gentamütsiini suhtes tundlike gramnegatiivsete bakterite põhjustatud alumiste hingamisteede infektsioonhaiguste ravi hobustel.
Ravimi info

Näidustused

Gentamütsiinile tundlike mikroorganismide põhjustatud infektsioonide ravi veistel ja sigadel. Gentamütsiini suhtes tundlike gramnegatiivsete bakterite põhjustatud alumiste hingamisteede infektsioonide ravi hobustel.

Vastunäidustused

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.
Mitte ületada ettenähtud annust.
Mitte kasutada neerufunktsiooni teadaoleva häirega loomadele.
Mitte manustada neuroloogiliste häirete kahtlusega loomadele, näiteks vestibulaarsete, kuulmis- ja nägemishäirete korral.

Kõrvaltoimed

Võib esineda ülitundlikkusreaktsioone.
Võib ilmneda neurotoksiline ja ototoksiline toime (nt nägemishäired, paresteesia, vestibulaar- ja kuulmiselundite pöördumatud häired), sealhulgas nefrotoksiline toime. Toimete ilmnemise sagedus varieerub ning sõltub annuse suurusest ja ravi kestusest.

Annustamine

Veis ja siga: intramuskulaarne.

Soovitatav annus on 4 mg gentamütsiini 1 kg kehamassi kohta, mis vastab 1 ml preparaadile 25 kg kehamassi kohta, esimesel ravipäeval kaks korda päevas 12-tunnise intervalliga ja edasi 24-tunnise intervalliga, 3 kuni 5 päeva.

Sigadel ei tohi ühte süstekohta manustada üle 50 mg gentamütsiini.

Korduvsüsted teha eri süstekohtadesse.

Hobused: intravenoosne.

Intravenoosne üksikannus on 6,6 mg gentamütsiini 1 kg kehamassi kohta üks kord ööpäevas, 3 kuni 5 päeva. Õige annuse tagamiseks tuleb võimalikult täpselt määrata kehamass, et vältida ala- või üleannustamist. Annustamisskeemis määratud annust ei tohi ületada. Gentamütsiini kasutamine varssadel ja vastsündinud varssadel ei ole soovitatav.

Keeluaeg

Arvestades gentamütsiini kogunemist maksa, neerudesse ja süstekohta, tuleb kordusravi keeluaja jooksul vältida.

Veised
Lihale ja söödavatele kudedele: 192 päeva.
Piimale: 7 päeva.

Sead
Lihale ja söödavatele kudedele: 146 päeva.

Hobused
Ei tohi kasutada hobustel, kelle liha või piima tarvitatakse inimtoiduks.

Hoiatus

Retseptiravim