Dinolytic 5mg

Süstelahus
dinoprost  5mg / 1ml

 • Toote kood 10006168
 • Pakend 5mg 1ml
 • ATC kood QG02AD01
Dinolyticut kasutatakse selle luteolüütilise ja/või sünnitust stimuleeriva toime tõttu veistel, hobustel ja sigadel.
Ravimi info

Näidustused

Dinolyticut kasutatakse selle luteolüütilise ja/või sünnitust stimuleeriva toime tõttu veistele, hobustele ja sigadele järgmistel näidustustel:

Lehmad:

 • Inna aja reguleerimiseks normaalse tsükliga lehmadel.
 • Käitumuslikult mitteväljenduva inna (vaikse inna) raviks funktsioneeriva kollakehaga lehmadel.
 • Abordi esilekutsumiseks.
 • Sünnituse esilekutsumiseks.
 • Kroonilise metriidi sealhulgas püometra raviks.
 • Kontrollitud seemendamiseks normaalse innatsükliga piimalehmadel:
  1. inna sünkroniseerimiseks;
  2. ovulatsiooni sünkroniseerimiseks ajastatud kunstliku seemenduse skeemi osana kombineerituna GnRH-ga või GnRH analoogidega.

Märad:

 • Inna aja reguleerimiseks normaalse tsükliga märadel.
 • Käitumuslikult mitteväljenduva inna (vaikse inna) raviks funktsioneeriva kollakehaga märadel.
 • Abordi esilekutsumiseks.

Emised:

 • Sünnituse esilekutsumiseks.
 • Sigimisprobleemidega karjades, et lühendada aega võõrutamisest innani ja võõrutamisest tiinestumiseni.

Vastunäidustused

Vastunäidustatud loomadele, kellel esineb kas ägedaid või alaägedaid veresoonte, seedetrakti või respiratoorsüsteemi häireid.
Vastunäidustatud juhul, kui ei soovita esile kutsuda aborti või poegimist.
Mitte manustada intravenoosselt.

Kõrvaltoimed

Veised:
Kõige sagedamini täheldatud kõrvaltoime on rektaalse temperatuuri tõus 5- või 10–kordsel üleannustamisel. Kõikidel juhtudel oli rektaalse temperatuuri muutus mööduv ega kahjustanud looma tervist. Mõnedel juhtudel esines piiratud salivatsiooni.

Täheldatud on lokaalseid süstimisjärgseid bakteriaalseid infektsioone, mis võivad generaliseeruda. Infektsiooni ilmnemisel tuleb koheselt rakendada agressiivset antibiootikumiravi, eriti klostriidiate vastu. Ravimit peab manustama aseptiliselt, et vähendada süstimisjärgse bakteriaalse infektsiooni tõenäosust.

Hobused:
Kõige sagedasemad kõrvaltoimed on higistamine ja rektaalse temperatuuri langus. Kõikidel juhtudel oli nähud mööduvad ega kahjustanud looma tervist. Täheldatud on ka südametöö ja hingamise kiirenemist, ebamugavustunnet kõhus, koordinatsioonihäireid ja mahaheitmist. Need nähud ilmnevad tavaliselt 15 minuti jooksul pärast süstimist ja kaovad tunni aja jooksul. Kõrvaltoimete ilmnemisel märad tavaliselt söömist ei katkesta.

Sead:
Pärast dinoprosti manustamist tiinetele emistele ja nooremistele esinevad mõnikord mööduvad kõrvaltoimed nagu kehatemperatuuri tõus, sagenenud hingamine, suurenenud salivatsioon, roojamise ja urineerimise stimulatsioon, nahapunetus ja rahutus (seljaküürutamine, kraapimine ja puuri hõõrumine ja närimine). Need nähud on sarnased poegimiseelse käitumisega, kuid ilmnevad lühema aja jooksul, tavaliselt 15 minuti jooksul pärast süstimist ja kaovad tunni aja jooksul.

Annustamine

Manustada intramuskulaarselt ja aseptiliselt.
Kasutada steriilset süstalt ja nõela, süstida läbi puhta kuiva naha.
Vältida süstimist läbi niiske või määrdunud nahapinna.

Keeluaeg

Lihale ja söödavatele kudedele: 24 tundi.
Piimale: 0 tundi.
Ei ole lubatud kasutamiseks hobustel, kelle liha tarvitatakse inimtoiduks.

Hoiatus

Retseptiravim