Dinolytic 12,5 mg

Süstelahus
dinoprost 12,5mg / 1ml

  • Toote kood 10020490
  • Pakend 20ml 1TK
  • ATC kood QG02AD01
Ravimit kasutatakse selle luteolüütilise ja/või sünnitust stimuleeriva toime tõttu veistel.
Ravimi info

Näidustused

Seda ravimit kasutatakse selle luteolüütilise ja/või sünnitust stimuleeriva toime tõttu veistele järgmistel näidustustel:

  1. Inna aja reguleerimiseks normaalse tsükliga lehmadel.
  2. Käitumuslikult mitteväljenduva inna (vaikse inna) raviks funktsioneeriva kollakehaga lehmadel.
  3. Abordi esilekutsumiseks.
  4. Sünnituse esilekutsumiseks.
  5. Kroonilise metriidi, sealhulgas püometra raviks.
  6. Kontrollitud seemendamiseks normaalse innatsükliga piimalehmadel: – inna sünkroniseerimiseks; – ovulatsiooni sünkroniseerimiseks ajastatud kunstliku seemenduse skeemi osana kombineerituna GnRH-ga või GnRH analoogidega.

Vastunäidustused

Mitte kasutada loomadel, kellel esinevad veresoonkonna, seedetrakti või hingamissüsteemi ägedad või alaägedad häired.
Mitte kasutada, kui ei soovita esile kutsuda aborti või sünnitust.
Mitte manustada intravenoosselt.

Kõrvaltoimed

Kõige sagedamini täheldatud kõrvaltoime on rektaalse temperatuuri tõus 5- või 10-kordsel üleannustamisel. Siiski on rektaalse temperatuuri muutused olnud kõigil juhtudel mööduvad ega ole kahjustanud looma tervist.

Mõnedel juhtudel on täheldatud kohati süljeerituse suurenemist. Ravimi intramuskulaarne manustamine võib põhjustada süstekohal väikeste tugevate tursete teket (ilma kaasneva erüteemi, soojuse või tundlikkuseta), mille kadumiseks võib kuluda kuni 9 päeva.

Teatatud on lokaalsetest süstimisjärgsetest bakteriaalsetest infektsioonidest, mis võivad generaliseeruda. Infektsiooni esimeste nähtude tekkimisel tuleb rakendada agressiivset antibiootilist ravi, eriti Clostridium’i liikide vastu. Süstimisjärgsete bakteriaalsete infektsioonide tõenäosuse vähendamiseks tuleb hoolikalt järgida aseptika reegleid.

Annustamine

Intramuskulaarne manustamine.

Annus veistele on kõigi näidustuste korral 2 ml (25 mg dinoprosti).
Dinoprosti soovitatava annuse ühekordne süstimine kutsub esile funktsioneeriva kollakeha luteolüüsi.
Manustada lihasesisese süstina ja aseptiliselt. Kasutada steriilset süstalt ja nõela ning süstida läbi puhta kuiva naha. Tuleb olla ettevaatlik ja vältida süstimist läbi niiske või määrdunud nahapinna.
Viaali punnkorki võib ohutult läbistada kuni 20 korda. Vastasel juhul tuleb 100 ml viaalidel kasutada automaatsüstimisseadet või kanüüldosaatorit, et vältida korgi liigset läbitorkamist.

Keeluaeg

Veis:
lihale ja söödavatele kudedele: 1 päev
piimale: 0 tundi.

Hoiatus

Retseptiravim