Dexotin

Süstelahus
deksametasoon 2mg / 1ml

  • Toote kood IDXE
  • Pakend 50ml
  • ATC kood QH02AB02
Haigusseisundid, kus on vajalik keskmise toimeajaga kortikosteroidide manustamine. Põletikuliste ja allergiliste seisundite sümptomaatiliseks raviks hobustel, veistel, sigadel, koertel ja kassidel.
Ravimi info

Näidustused

Haigusseisundid, kus on vajalik keskmise toimeajaga kortikosteroidide manustamine.
Põletikuliste ja allergiliste seisundite sümptomaatiliseks raviks hobustel, veistel, sigadel, koertel ja kassidel. Poegimise esilekutsumiseks ja esmase ketoosi raviks veistel.
Veterinaarravimit võib hobustele manustada intravenoosselt, mistõttu sobib kasutamiseks hädaolukordades.

Vastunäidustused

Mitte kasutada diabetes mellitus’e (suhkurtõbi), neeruhaiguste (sh krooniline nefriit), südamepuudulikkuse ja osteoporoosi esinemisel ega viirusnakkuste korral vireemia perioodil (viiruse ringlemisel vereringes), v.a erakorralistel juhtudel.

Kõrvaltoimed

Kortikosteroidid võivad ravi ajal põhjustada rasva, süsivesikute, valgu ja mineraalide ainevahetuse muutustega seotud Cushing’i haiguse sümptomeid, nt keharasvade ümberjaotumine, lihasnõrkus ja – kõhetumine ning osteoporoos.

Kortikosteroidide süsteemne manustamine võib põhjustada polüuuriat (liigkusesus), polüdipsiat (liigjanusus) ja polüfaagiat (liigsöömine), eriti ravi varajases järgus. Mõned kortikosteroidid võivad pikaajalisel kasutamisel põhjustada naatriumi- ja veepeetust ning hüpokaleemiat. Süsteemsed kortikosteroidid on põhjustanud kaltsiumi ladestumist naha sisse (calcinosis cutis).

Kortikosteroididega ravitavatel loomadel võivad tekkida seedetrakti haavandid. Kortikosteroidid võivad põhjustada maksa suurenemist (hepatomegaaliat) koos maksaensüümide sisalduse suurenemisega seerumis.

Annustamine

Manustamisviisid:

Hobune: intravenoosne (veenisisene), intramuskulaarne (lihasesisene) või intraartikulaarne (liigesesisene) manustamine.

Veis, siga, koer ja kass: intramuskulaarne (lihasesisene) manustamine.

Põletikuliste ja allergiliste seisundite sümptomaatiliseks raviks: soovituslik on kasutada järgmisi keskmisi annuseid. Tegelik manustatav annus tuleb siiski määrata olemasolevate kliiniliste tunnuste raskuse ja kestuse alusel.

Loomaliik

Hobune, veis, siga : 0,06 mg deksametasooni 1 kg looma kehamassi kohta (mis vastab 1,5 ml ravimile 50 kg looma kehamassi kohta)

Koer, kass : 0,1 mg deksametasooni 1 kg looma kehamassi kohta (mis vastab 0,5 ml ravimile 10 kg looma kehamassi kohta)

Esmase ketoosi (atsetoneemia) raviks veistel: soovituslik annus on 5 – 10 ml sõltuvalt looma suurusest ja kliiniliste tunnuste kestvusest. Tuleb olla ettevaatlik, et mitte üleannustada Jersey jt Kanalisaarte tõugu veistel. Suuremad annused võivad osutuda vajalikuks siis, kui kliinilised tunnused on kestnud pikemalt või kui ravitakse taashaigestunud loomi. Enamikel juhtudel piisab raviks ühest annusest.

Poegimise esilekutsumiseks veistel, et vältida liiga suurt loodet ja udaraturset: ühekordne intramuskulaarne annus 10 ml pärast 260. tiinuspäeva. Poegimine toimub tavaliselt 48 – 72 tunni jooksul.

Artriidi, bursiidi või tenosünoviidi raviks hobustel intraartikulaarse süstena: annus 1 – 5 ml. Need kogused ei ole fikseeritud ja on toodud ainult näitena. Liigeseõõnde või limapauna süstides tuleb eelnevalt eemaldada samaväärne kogus sünoviaalvedelikku. Range aseptika reeglite järgimine on kohustuslik.

 

Keeluaeg

Hobune

Lihale ja söödavatele kudedele: 8 päeva.
Ei ole lubatud kasutamiseks hobustel, kelle piima tarvitatakse inimtoiduks.

Veis

Lihale ja söödavatele kudedele: 8 päeva.
Piimale: 72 tundi.

Siga

Lihale ja söödavatele kudedele: 2 päeva.

Hoiatus

Retseptiravim