Covexin 10

Süstesuspensioon
clostridium  lammastele ja veistele

  • Toote kood 10005079
  • Pakend 50ml 1TK
  • ATC kood QI02AB01
Lammaste ja veiste aktiivseks immuniseerimiseks Clostridium perfringens tüüp A, C. perfringens tüüp B, C. perfringens tüüp C, C. perfringens tüüp D, Clostridium chauvoei, Clostridium novyi tüüp B, Clostridium septicum’i, Clostridium sordellii ja Clostridium haemolyticum’i infektsioonidega seotud haiguste ja Clostridium tetani tekitatud teetanuse vastu.
Ravimi info

Näidustused

Lammaste ja veiste aktiivseks immuniseerimiseks Clostridium perfringens tüüp A, C. perfringens tüüp B, C. perfringens tüüp C, C. perfringens tüüp D, Clostridium chauvoei, Clostridium novyi tüüp B, Clostridium septicum’i, Clostridium sordellii ja Clostridium haemolyticum’i infektsioonidega seotud haiguste ja Clostridium tetani tekitatud teetanuse vastu. Tallede ja vasikate passiivseks immuniseerimiseks eeltoodud klostriidiumiliikide (väljaarvatud C. haemolyticum lammastel) põhjustatud infektsioonide vastu.

Immuunsus tekib kaks nädalat pärast esmast vaktsineerimiskuuri.

Vastunäidustused

Ei ole.

Kõrvaltoimed

Anafülaktilise reaktsiooni korral tuleb viivitamatult rakendada sobivat ravi, näiteks manustada adrenaliini.

Reaktsioone vaktsineerimisele võib esineda 75–100% -l Covexin 10-ga vaktsineeritud loomadest. Tavaliselt on selleks lokaalne turse või tihkenemine süstekohal, kuid kaasneda võib näiteks ka kerge hüpertermia, abstsess või mõni teine süstekoha sügavamate kudede reaktsioon.

Süstekoha turse tekib enamikul loomadel. Selle keskmine diameeter lammastel on 6 cm ja veiste l 15 cm; veistel võib mõnikord leida kuni 25 cm diameetriga reaktsioone. Enamik lokaalseid reaktsioone kaob lammastel 3–6 nädalaga ja veistel vähem kui 10 nädalaga, kuid vähestel loomadel võivad need püsida kauem. Mõnedel loomadel võib tekkida abstsess. Vaktsineerimine võib põhjustada sügavamate kudede reaktsioone süstekohal.

Süstekohal võib esineda naha värvuse muutumist (lokaalse reaktsiooni taandumisel muutub naha värvus normaalseks). 1–2 päeva pärast esmast vaktsineerimist võib süstekohal esineda lokaliseerunud valu. Need lokaalsed reaktsioonid ei mõjuta loomade üldist tervist, käitumist, toitumist ega massi-iivet.

Annustamine

Lambad – alates 2 nädala vanusest: annus – 1 ml

Veised – alates 2 nädala vanusest: annus – 2 ml

Keeluaeg

0 päeva.

Hoiatus

Retseptiravim