Convenia

Süstelahuse pulber ja lahusti
tsefovetsiin 80mg / 1ml

 

 

  • Toote kood 10001729
  • Pakend 852mg 1TK
  • ATC kood QJ01DD91
Convenia 80 mg/ml pulber ja lahusti süstelahuse valmistamiseks koertele ja kassidele.
Ravimi info

Näidustused

Kasutada ainult järgnevate pikaajalist ravi vajavate infektsioonide raviks. Convenia antimikroobne toime pärast üht süsti kestab kuni 14 päeva.

Koer:
Staphylococcus pseudointermedius’e, β-hemolüütiliste streptokokkide, Escherichia coli ja/või Pasteurella multocida põhjustatud naha ja pehmete kudede infektsioonide raviks, kaasa arvatud püoderma, haavad ja abstsessid.
Escherichia coli ja/või Proteus spp põhjustatud kuseteede infektsioonide raviks.
Toetava ravina mehaanilisele või kirurgilisele periodontaalravile Porphyromonas spp. ja Prevotella spp. põhjustatud igemete ja periodontaalkudede raskete infektsioonide ravis.

Kass:
Pasteurella multocida, Fusobacterium spp., Bacteroides spp., Prevotella oralis’e, β-hemolüütiliste streptokokkide ja/või Staphylococcus pseudointermedius’e põhjustatud naha ja pehmete kudede abstsesside ja haavade raviks.. Escherichia coli põhjustatud kuseteede infektsioonide raviks.

Vastunäidustused

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust tsefalosporiini või penitsilliini rea antibiootikumise suhtes.
Mitte kasutada väikestel herbivooridel (sealhulgas meriseal ja küülikul).
Mitte kasutada noorematel kui 8 nädala vanustel koertel ja kassidel.

Kõrvaltoimed

Väga harvadel juhtudel on täheldatud gastrointestinaalsete häirete esinemist nagu oksendamine ja/või diarröa.
Väga harvadel juhtudel on pärast preparaadi kasutamist ilmnenud neuroloogilisi nähte ja süstekoha reaktsioone.

Annustamine

Naha ja pehmete kudede infektsioonid koertel:
Ühekordne subkutaanne manustamine doosis 8 mg/kg kehamassi kohta (1 ml 10 kg kehamassi kohta). Vajadusel võib ravi korrata 14 päevase intervalliga veel kuni kolm korda. Vastavalt heale loomaarstlikule tavale peaks püoderma ravi jätkama ka pärast kliiniliste nähtude täielikku kadumist.

Gingivaal- ja periodontaalkudede rasked infektsioonid koertel:
Ühekordne subkutaanne manustamine doosis 8 mg/kg kehamassi kohta (1 ml 10 kg kehamassi kohta).

Naha ja pehmete kudede abstsessid ja haavad kassidel:
Ühekordne subkutaanne manustamine doosis 8 mg/kg kehamassi kohta (1 ml 10 kg kehamassi kohta). Vajadusel võib ravi korrata 14 päeva pärast esimest manustamist.

Kuseteede infektsioonid koertel ja kassidel:
Ühekordne subkutaanne manustamine doosis 8 mg/kg kehamassi kohta (1 ml 10 kg kehamassi kohta).

Süstelahuse manustamiskõlblikuks muutmiseks võtta kaasasolevast lahusti viaalist vajalik kogus lahustit (20 ml viaalis sisalduva 852 mg lüofiliseeritud pulbri manustamiskõlblikuks muutmiseks kasutada 10 ml lahustit, 5 ml viaalis sisalduva 340 mg lüofiliseeritud pulbri manustamiskõlblikuks muutmiseks kasutada 4 ml lahustit) ja lisada see lüofiliseeritud pulbri viaali. Loksutada viaali pulbri täieliku lahustumiseni.

Et kindlustada õige doosi manustamine ja vältida alaannustamist, peab looma kehamassi võimalikult täpselt kindlaks määrama.

Keeluaeg

Ei rakendata.

Hoiatus

Retseptiravim