Cerenia 10mg

Süstelahus
maropitant  10mg / 1ml

  • Toote kood 10008136
  • Pakend 20ml 1TK
  • ATC kood QA04AD90
Kemoteraapiast tingitud iivelduse ärahoidmiseks. Oksendamise raviks koos muude abinõudega.
Ravimi info

Näidustused

Koer:

  •  Kemoteraapiast tingitud iivelduse raviks ja ärahoidmiseks.
  •  Oksendamise ärahoidmiseks, väljaarvatud kinetoosist e merehaigusest tingitud juhtudel.
  •  Oksendamise raviks koos muude abinõudega.
  •  Perioperatiivse iivelduse ja oksendamise ärahoidmiseks ja üldanesteesiast taastumise parandamiseks pärast μ-opiaadi retseptori agonisti, morfiini, kasutamist.

Kass:

  • Oksendamise ärahoidmiseks ja iivelduse vähendamiseks, väljaarvatud kinetoosist e merehaigusest tingitud juhtudel.
  • Oksendamise raviks koos muude abinõudega.

Vastunäidustused

Ei ole.

Kõrvaltoimed

Subkutaanse manustamise korral võib esineda valulikkust süstekohal. Kassidel täheldatakse mõõdukat kuni ägedat vastust süstimisele väga sageli (umbes kolmandikul kassidest).

Väga harvadel juhtudel võivad tekkida anafülaktilist tüüpi reaktsioonid (allergiline ödeem, urtikaaria, erüteem, kollaps, düspnoe, kahvatud limaskestad).

Annustamine

Subkutaanseks ja intravenoosseks manustamiseks koertele ja kassidele.

Cerenia süstelahust peab manustama subkutaanselt või intravenoosselt, üks kord päevas, annuses 1 mg/kg kehamassi kohta (1 ml 10 kg kehamassi kohta) kuni 5 päeva järjest. Cereniat manustatakse intravenoosselt ühe boolussüstina ja ravimit ei segata ühegi teise vedelikuga.

Koertel võib Cereniat kasutada oksendamise ravimiseks või ärahoidmiseks kord päevas manustatavate tablettide või süstelahusena. Cerenia süstelahust võib manustada kuni 5 päeva ja Cerenia tablette kuni 14 päeva.

Oksendamise vältimiseks tuleb Cerenia süstelahust manustada 1 tund enne võimalikku oksendamist. Toime kestab umbes 24 tundi, seega võib tablette anda oksendamist esile kutsuvale tegurile, näit. kemoteraapiale, eelneval õhtul.

Kuna farmakokineetiline varieeruvus on suur ja maropitant akumuleerub organismis, kui seda mitu päeva järjest kord päevas manustatakse, võib mõnele koerale või järgneval manustamisel olla piisav ka soovitatust väiksem annus.

Keeluaeg

Ei rakendata.

Hoiatus

Retseptiravim