Ceftionel-50

Süstesuspensioon
tseftiofuur  50mg / 1ml

  • Toote kood ICE5F-EST
  • Pakend 100ml 1TK
  • ATC kood QJ01DD90
Tseftiofuuri suhtes tundlike bakterite põhjustatud infektsioonide ravi.
Ravimi info

Näidustused

Tseftiofuuri suhtes tundlike bakterite põhjustatud infektsioonide ravi.

Veised:

  • Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Histophilus somni põhjustatud bakteriaalsete hingamisteede haiguste raviks.
  • Fusobacterium necrophorum’i , Bacteroides melaninogenicus’e (Porphyromonas asaccharolytica) põhjustatud ägeda interdigitaalse nekrobatsilloosi (panariitsium, sõramädanik) raviks.
  • Tseftiofuuri suhtes tundlike Escherichia coli, Trueperella pyogenes’e ja Fusobacterium necrophorum’i põhjustatud ägeda poegimisjärgse (puerperaalse) bakteriaalse emakapõletiku raviks 10 päeva jooksul pärast poegimist: see näidustus on piiratud selliste juhtudega, kui ravi teistsuguste antimikroobsete ravimitega on ebaõnnestunud.

Sead:

  • Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae ja Streptococcus suis’i põhjustatud bakteriaalsete hingamisteede haiguste raviks.

Vastunäidustused

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust tseftiofuuri, teiste β-laktaamantibiootikumide või ravimi ükskõik millis(t)e abiaine(te) suhtes.
Mitte süstida intravenoosselt.
Mitte kasutada kui esineb resistentsust teiste tsefalosporiinide või β-laktaamantibiootikumide suhtes.
Mitte kasutada kodulindudel (sealhulgas munade töötlemisel), kuna esineb resistentsete mikroobide inimestele leviku risk.

Kõrvaltoimed

Võib esineda annusest sõltumatuid ülitundlikkusreaktsioone. Väga harvadel juhtudel (vähem kui 1-l loomal 10 000-st ravitud loomast, kaasa arvatud üksikjuhud) on teatatud allergilistest reaktsioonidest (nt nahareaktsioonid, anafülaksia).

Sigadel on kuni 20 päeva pärast süstimist väga harva täheldatud süstekohal kergeid reaktsioone nagu fastsia (sidekirme) ja rasvkoe värvuse muutus.

Veistel täheldati testpreparaadi nahaaluse süstimise järgselt süstekoha tihkenemist ja turset. Kerget kuni mõõdukat paikset kroonilist põletikku täheldati enamikul loomadel kuni 42 päeva pärast süstimist. Väga harvadel juhtudel on praktilisel kasutamisel teatatud süstekoha reaktsioonide esinemisest.

Annustamine

Nahaaluseks (veis) ja lihasesiseseks (siga) manustamiseks.

Veised:
Hingamisteede haiguste ravi: 1 mg tseftiofuuri 1 kg kehamassi kohta päevas subkutaanselt 3…5 päeva jooksul, mis vastab 1 ml süstesuspensioonile 50 kg kehamassi kohta igal süstimiskorral.

Ägeda interdigitaalse nekrobatsilloosi ravi: 1 mg tseftiofuuri 1 kg kehamassi kohta päevas subkutaanselt 3 päeva jooksul, mis vastab 1 ml süstesuspensioonile 50 kg kehamassi kohta igal süstimiskorral.

Ägeda poegimisjärgse emakapõletiku ravi 10 päeva jooksul pärast poegimist: 1 mg tseftiofuuri 1 kg kehamassi kohta päevas subkutaanselt 5 järjestikuse päeva jooksul, mis vastab 1 ml süstesuspensioonile 50 kg kehamassi kohta igal süstimiskorral. Ühte süstekohta ei tohi manustada rohkem kui 13 ml ravimit.

Sead:
3 mg tseftiofuuri 1 kg kehamassi kohta päevas intramuskulaarselt 3 päeva jooksul, mis vastab 1 ml süstesuspensioonile 16 kg kehamassi kohta igal süstimiskorral. Ühte süstekohta ei tohi manustada rohkem kui 4 ml ravimit.

Keeluaeg

Veis:

  • Lihale ja söödavatele kudedele: 6 päeva.
  • Piimale: 0 tundi.

Siga:

  • Lihale ja söödavatele kudedele: 2 päeva.

Hoiatus

Retseptiravim