Apoquel 16 mg

Õhukese polümeerikattega tablett
oklatsitiniib 16mg

 

  • Toote kood 10009857
  • Pakend 20TK
  • ATC kood QD11AH90
Allergilise dermatiidiga kaasneva nahasügeluse ravi koertel. Atoopilise dermatiidi kliiniliste sümptomite ravi koertel.
Ravimi info

Näidustused

Allergilise dermatiidiga kaasneva nahasügeluse ravi koertel.
Atoopilise dermatiidi kliiniliste sümptomite ravi koertel.

Vastunäidustused

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.
Mitte kasutada alla 12 kuu vanustel või alla 3 kg kaaluvatel koertel.
Mitte kasutada immuunpuudulikkuse (nt hüperadrenokortitsismi) või progresseeruva pahaloomulise kasvaja kahtluse korral, sest toimeaine mõju sellistele seisunditele ei ole teada.

Kõrvaltoimed

16 päeva möödudes täheldati järgnevaid kõrvaltoimeid:

  • väga sageli esines püodermat ja täpsustamata nahasõlmi
  • sageli esines kõrvapõletikku, oksendamist, kõhulahtisust, histiotsüstoome, põiepõletikku, naha seeninfektsioone, pododermatiiti, lipoomi, polüdipsiat, lümfadenopaatiat, iiveldust, suurenenud söögiisu ja agressiivsust

Raviga kaasnevad patoloogilised kliinilised muutused piirdusid seerumi keskmise kolesteroolisisalduse suurenemise ja leukotsüütide arvu vähenemisega, kuigi kõik näitajad jäid referentsväärtuste piiresse. Oklatsitiniibi saavatel koertel täheldatud leukotsüütide arvu vähenemine ei progresseerunud. Vähenes kõikide valgevereliblede (neutrofiilid, eosinofiilid ja monotsüüdid) arv, v.a lümfotsüütide arv. Ükski patoloogiline muutus ei tundunud kliiniliselt oluline.
Laboratoorsetel uuringutel täheldati mitmetel koertel papilloomide teket.

Annustamine

Suukaudseks kasutamiseks.

Annustamis- ja ravirežiim

Soovitatav algannus on 0,4–0,6 mg oklatsitiniibi kehamassi kg kohta manustatuna suukaudselt kaks korda päevas kuni 14 päeva jooksul.
Säilitusravi jaoks peaks seejärel sama annust (0,4–0,6 mg oklatsitiniibi kehamassi kg kohta) manustama ainult üks kord päevas. Pikaajalise säilitusravi vajadus peab põhinema individuaalsel kasu ja riski hinnangul.
Neid tablette võib manustada koos toiduga või ilma.

Keeluaeg

Ei rakendata.

Hoiatus

Retseptiravim