Ampiclox LC

Intramammaarsuspensioon 
ampitsilliin 75mg + kloksatsilliin 200mg / 3g

  • Toote kood 10005987
  • Pakend 4.5ml 1TK
  • ATC kood QJ51RC85
Ampitsilliinile ja kloksatsilliinile tundlike mikroorganismide põhjustatud kliiniliste mastiitide raviks lakteerivatel lehmadel.
Ravimi info

Näidustused

Ampitsilliinile ja kloksatsilliinile tundlike mikroorganismide põhjustatud kliiniliste mastiitide raviks lakteerivatel lehmadel.

Vastunäidustused

Mitte kasutada loomadel, kellel esineb teadaolevalt ülitundlikkus penitsilliinide suhtes.

Kõrvaltoimed

Ei ole täheldatud.

Annustamine

Intramammaarseks kasutamiseks.
Manustada 1 intramammaarsüstla sisu udaraveerandi kohta iga 12 tunni järel, 3 korda.

Keeluaeg

Lihale ja söödavatele kudedele: 7 päeva. Piimale: 60 tundi.

Kui lehmi lüpstakse kaks korda päevas, võib hakata piima inimtoiduks koguma siis, kui ravimi viimasest manustamisest on möödunud 60 tundi (st 5. lüpsikorral).

Ka teiste lüpsirežiimide puhul peab veterinaararsti otsus piima inimtoiduks kogumise kohta põhinema samal perioodil viimasest ravimi manustamisest (näiteks kolm korda päevas lüpstes ja ravimit kaks korda päevas manustades võib piima inimtoiduks koguda alates 8. lüpsikorrast).

Hoiatus

Retseptiravim