Albadry Plus

Intramammaarsuspensioon
prokaiinbensüülpenitsilliin 200mg+novobiotsiin 400mg / 10ml

  • Toote kood 10017328
  • Pakend 20TK
  • ATC kood QJ51RC81
Prokaiinbensüülpenitsilliinile ja novobiotsiinile tundlike mikroorganismide põhjustatud subkliiniliste mastiitide ravi kinnisperioodil.

Näidustused

Prokaiinbensüülpenitsilliinile ja novobiotsiinile tundlike mikroorganismide põhjustatud subkliiniliste mastiitide ravi kinnisperioodil.

Kliiniliselt oluline toimespekter:

  • Staphylococcus aureus
  • Streptococcus spp.

Vastunäidustused

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeainete või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.
Mitte manustada lakteerivatele lehmadele.

Kõrvaltoimed

Loomadel, kellele on manustatud penitsilliine, on esinenud anafülaktilist reaktsiooni.
Ravitud loomi peab hoolikalt jälgima ja allergiliste või anafülaktiliste reaktsioonide tekkimisel rakendada koheselt sümptomaatilist ravi.

Annustamine

Intramammaarseks manustamiseks.
Enne kasutamist hoolikalt loksutada.

Annustamine:
Manustada kinni jäetavale lehmale pärast viimast lüpsi, kuid mitte vähem kui 30 päeva enne poegimist, üks udarasüstlatäis (10 ml) ravimit igasse udaraveerandisse.

Keeluaeg

Piimale:
84 tundi pärast poegimist, eeldades, et lehma on ravitud 30. päeval enne poegimist või varem. Kui lehma on ravitud hiljem, kui 30 päeva enne poegimist, peab piima antibiootikumijääkide suhtes testima või mitte kasutama inimtarbimiseks 30 pluss 3 päeva pärast viimast ravimi manustamist.

Lihale ja söödavatele kudedele:
30 päeva pärast ravimi manustamist.
Ravi ajal loomi inimtoiduks tappa ei tohi.

Hoiatus

Retseptiravim