Interflox-100

Enrofloksatsiini 10% süstelahus

Enrofloksatsiini 10% süstelahus manustamiseks veistele, sigadele, lammastele ja kitsedele.

 • Koostis
 • 1 ml süstelahust sisaldab:
 • Enrofloksatsiin
  100 mg
 • n-butanool
  .. ..
 • Kaaliumhüdroksiid
  .. ..
 • Süstevesi
  .. ..

Kirjeldus

Enrofloksatsiin on fluorokinoloonide rühma kuuluv bakteritsiidse toimega antibiootikum. Enrofloksatsiin toimib soovituslikes terapeutilistes annustes mitmete gram-negatiivsete bakterite, näiteks Escherichia coli, Klebsiella spp, Actinobacillus pleuropneumoniae, Mannheimia haemolytica, Pasteurella spp (nt Pasteurella multocida) vastu, samuti gram-positiivsete bakterite nagu Staphylococcus spp (nt Staphylococcus aureus) ja Mycoplasma spp vastu.


Ravimi omaduste kokkuvõte:


PDF


Näidustused

Enrofloksatsiinile tundlike mikroorganismide põhjustatud nakkushaiguste ravi veistel, sigadel, lammastel ja kitsedel.

Vastunäidustused

Mitte kasutada loomadel, kellel esineb ülitundlikkust enrofloksatsiini, teiste fluorokinoloonide või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes. Liigesekõhre võimaliku kahjustuse tõttu ei tohi ravimit kasutada kasvavatel hobustel.

Kõrvaltoimed

Harvadel juhtudel võib esineda seedetrakti talitluse häireid (nt kõhulahtisust). Need sümptomid on tavaliselt kerged ja mööduvad. Väga harvadel juhtudel võib ravimi intravenoosne manustamine põhjustada veistel šokireaktsiooni, tõenäoliselt vereringehäirete tõttu.

Annustamine

Intravenoosseks (veis), subkutaanseks (veis, lammas, kits) või intramuskulaarseks (siga) manustamiseks. Korduvad süstid tuleb teha erinevatesse kohtadesse. Õige annuse tagamiseks tuleb võimalikult täpselt kindlaks määrata loomade kehamass, et vältida alaannustamist.

Veised
5 mg enrofloksatsiini 1 kg kehamassi kohta, mis vastab annusele 1 ml 20 kg kehamassi kohta, üks kord ööpäevas 3 kuni 5 päeva jooksul.
Alla 2-aastastele veistele Mycoplasma bovis’e enrofloksatsiinile tundlike tüvede põhjustatud ägeda artriidi korral: 5 mg enrofloksatsiini 1 kg kehamassi kohta, mis vastab annusele 1 ml 20 kg kehamassi kohta, üks kord ööpäevas 5 päeva jooksul.
Ravimit tohib manustada aeglaselt intravenoosselt või subkutaanselt.
Escherichia coli põhjustatud akuutse mastiidi korral: 5 mg enrofloksatsiini 1 kg kehamassi kohta, mis vastab annusele 1 ml 20 kg kehamassi kohta, aeglase intravenoosse süstina üks kord ööpäevas kahel järjestikusel päeval. Teise annuse tohib manustada subkutaanselt. Sel juhul kehtib subkutaanse manustamise keeluaeg.
Ühte subkutaansesse süstekohta ei tohi manustada üle 10 ml.

Lambad ja kitsed
5 mg enrofloksatsiini 1 kg kehamassi kohta, mis vastab annusele 1 ml 20 kg kehamassi kohta, üks kord ööpäevas subkutaanse süstina 3 päeva jooksul. Ühte subkutaansesse süstekohta ei tohi manustada üle 6 ml.

Sead
2,5 mg enrofloksatsiini 1 kg kehamassi kohta, mis vastab annusele 0,5 ml 20 kg kehamassi kohta, üks kord ööpäevas intramuskulaarse süstina 3 päeva jooksul.
Escherichia coli põhjustatud seedetraktiinfektsiooni või septitseemia korral: 5 mg enrofloksatsiini 1 kg kehamassi kohta, mis vastab annusele 1 ml 20 kg kehamassi kohta, üks kord ööpäevas intramuskulaarse süstina 3 päeva jooksul. Sigu tuleb süstida kaela, kõrva alumise osa juurde. Ühte intramuskulaarsesse süstekohta ei tohi manustada üle 3 ml.

Keeluaeg

Veis
Pärast intravenoosset manustamist: Lihale ja söödavatele kudedele: 5 päeva.
Piimale: 3 päeva.
Pärast subkutaanset manustamist: Lihale ja söödavatele kudedele: 12 päeva.
Piimale: 4 päeva.

Lammas
Lihale ja söödavatele kudedele: 4 päeva.
Piimale: 3 päeva.

Kits
Lihale ja söödavatele kudedele: 6 päeva.
Piimale: 4 päeva.

Siga
Lihale ja söödavatele kudedele: 13 päeva.

Hoiatus

Retseptiravim.

Pakend

100 ml klaasviaal.

Toote kood

IEN10F-EE