Ratol Blocks

Difenaakumit sisaldav mürkhõrgutis rottide ja hiirte hävitamiseks

MÜRKHÕRGUTIS ROTTIDE JA HIIRTE HÄVITAMISEKS.

  • Koostis
  • Koostis:
  • Difenaakum
    0,005 %

Kirjeldus

Difenaakum on teise põlvkonna sünteetiline antikoagulatiivse toimega rodentitsiid, mis kuulub 4-hüdroksükumariini rühma.


Toimib ka näriliste puhul, kes on muutunud resistentseks esimese põlvkonna rodentitsiidide suhtes.


Ratol Blocks on kasutamivalmis toode, milles toimeaine on hõrgutisega kombineeritud.


Rodentitsiidi oodatav toime saabub 4-14 päeva jooksul pärast seda, kui näriline on surmava annuse difenaakumit söönud.

Manustamine

Mürkhõrgutist on soovitav paigutada kohtadesse, kus on näha märke rottide/hiirte tegevusest.

Soovitav on mürkhõrgutise lähiümbrusest eemaldada muu söödav, et tagada piisava koguse mürkhõrgutise tarbimine hiirte/rottide poolt.

 

Mürkhõrgutise ülesseadmine rottidele:

Asetage kuni 5 mürgihõrgutist eeldatava rottide tegevuspaiga (5-10 m suuruse ala) kohta.

Asetage mürkhõrgutised kuivadele pindadele.

Mürkhõrgutiste ülesseadmine hiirtele:

Asetage 1 mürkhõrgutis eeldatava hiirte tegevuspaiga (1-2 m suuruse ala) kohta.

Asetage mürkhõrgutised kuivadele pindadele.

 

Tähelepanu!

Mürkhõrgutise paigutamisel tuleb arvestada, et lapsed, linnud ja loomad seda kätte ei saaks. Näiteks, asetage mürkhõrgutised sobivatele alustele või konteineritesse, riiulite alla, mööbli taha jne. Või kasutage avatud põhjaga kaste, pikki veetorusid, linasid, metallist või puust piirdeid, mis on asetatud seina vastu. Kui võimalik, siis kinnitage mürkhõrgutis kindlalt, et takistada selle eemaldamist näriliste poolt.

Kontroll!

Kontrollige mürkhõrgutiste olukorda regulaarselt. Asendage juba söödud või kohalt liikunud mürkhõrgutised. Kui kogu mürkhõrgutis on ära söödud, tuleb välja panna varasemast suurem kogus mürkhõrgutisi.

Mürkhõrgutisi tuleb arvatavatesse hiirte/rottide tegevuspaikadesse lisada nii kaua, kuni mürkhõrgutisi enam ei sööda. 

SURNUD NÄRILISED TULEB OHUTULT HÄVITADA (matta, põletada). Keelatud on surnud näriliste paigutamine prügikottidesse või lahtistesse prügikonteineritesse.

Näidustused

KASUTADA AINULT ROTTIDE JA HIIRTE SURMAMISE EESMÄRGIL!

Hoiatus

VÄLTIGE MÜRKHÕRGUTISE SATTUMIST SUHU!

PESKE KÄSI JA MÜRKHÕRGUTISEGA KOKKU PUUTUND NAHKA!

HOIDA ORIGINAALPAKENDIS, tihedalt suletuna ja ohutus kohas!

PUHASTAGE PAKEND PÕHJALIKULT NING HÄVITAGE VASTAVALT KOHALIKULE SEADUSANDLUSELE!

Hoida lastele, lindudele ja loomadele kättesaamatus kohas.

Hoida eraldi toiduainetest, loomasöödast ja joogiveest!

Halva enesetunde korral, mis on tekkinud pärast preparaadi käsitlemist, võtke viivitamatult ühendust arstiga! 

Pakend

116 g karp, 20 kg kott

Toote kood

BR-EE