Dexophen

Kontsentreeritud desinfektant lahuse valmistamiseks

Laia toimespektriga desinfitseerimisvahend, mis toimib ka endoparasiitide ning sporuleerunud ootsüstide vastu.

 • Koostis
 • Koostis:
 • Klorokresool
  10 %
 • Glutaaraldehüüd
  15 %
 • Kvaternaarne ammooniumühend
  10 %

Kirjeldus

Dexophen on laia toimespektriga desinfektant, mis tänu oma koostisele puhastab, desinfitseerib ja desodoreerib samaaegselt, olles tõhus nii orgaanilise kui anorgaanilise saaste vastu. Dexophen on efektiivne bakterite ja nende spooride, viiruste, seente, endoparasiitide (ka sporuleerunud ootsüstide) suhtes, on bakteritsiidse ning virusiidse toimega. 


Kvaternaarsed ammooniumühendid on amfoteersed surfaktandid, mille toime põhineb mikroorganismi proteiinide denatureerimisel, energiat produtseerivate ensüümide inaktiveerimisel ja rakumembraani lõhustamisel, viimasega kaasneb generaliseerunud ning progresseeruv tsütoplasmaatilise materjali leke ning raku hävimine. Kvaternaarsed ammooniumühendid on sporostaatilise toimega. Toimivad paremini neutraalses või kergelt alkaalses keskkonnas, kaotavad aktiivsuse pH taseme 3,5 juures ning inaktiveeruvad orgaanilise materjali, detergentide, seebi ja kareda vee toimel. Glutaaraldehüüd inhibeerib RNA-d, DNA-d, proteiinide sünteesi, periplasmaatiliste ensüümide ja dehüdrogenaasi aktiivsust, on bakteritsiidse sporitsiidse, virusiidse ja fungitsiidse toimega. Glutaaraldehüüdi biotsiidne aktiivsus säilib ka orgaanilise materjali olemasolu korral. Kloorkresool on bakteritsiidse toimega nii grampositiivsete kui gramnegatiivsete mikroorganismide suhtes, toimib spooride, samuti seente puhul. Kloorkresool mõjutab mikroorganisme mitme erineva toimemehhanismi kaudu, neist tähtsaim on rakumembraani potentsiaali katkestamine, mille tagajärjeks on rakumembraani läbilaskvuse suurenemine.

Manustamine

Kasutamine:

Pindade desinfitseerimiseks:

Valmistada lahus:

1 l preparaati (Dexophen) 100 l vee kohta.

Õhu desinfitseerimiseks (udutamine):

Valmistada lahus: 

1 l preparaati (Dexophen) 20-30 l vee kohta.

Jalanõude ja sõidukite rataste desinfitseerimiseks:

Valmistada lahus: 

1 l preparaati ( Dexophen) 100-200 l vee kohta (sõltuvalt orgaanilisest saastest).

Koktsidioosivastane desinfitseerimine:

Valmistada lahus:

1 l preparaati (Dexophen) 25-50 l vee kohta.

 

Instrumendid ja seadmed, mis edaspidi toidu või joogiveega kokku puutuvad, tuleb desinfitseerimisjärgselt loputada.

Töötlemist ei tohi teha, kui loomad viibivad läheduses.

Preparaat on väga mürgine veeorganismidele.

Töötlemise ajal tuleb kanda kaitsekindaid, kaitserõivastust, kaitseprille ja kaitsemaski. 

Hoiatus

-Preparaat on ohtlik allaneelamisel. Allaneelamise korral loputada suu veega, juua 200 ml sooja vett ning võtta kohe ühendust arstiga. Oksendamist esile kutsuda ei tohi.

-Nahale sattumisel põhjustab nahasöövituse tekkimise. Nahale sattumise korral võtta viivitamatult seljast kõik saastunud rõivad ning loputada nahka veega.

-Silma sattumisel põhjustab silmakahjustusi. Kui preparaat satub silma, tuleb silmi rohke veega loputada, vajaduse korral võtta ühendust arstiga.

-Sissehingamise korral toimetada kannatanu värske õhu kätte. Kui kannatanul tekib hingamisraskus, tuleb võtta ühendust arstiga.

-Hoida lastele kättesaamatus kohas.

-Vältida sattumist keskkonda.

-Hoida hästi ventileeritavas kohas, toatemperatuuril.

-Dexopheni pakendi (taara) korduvkasutamine on keelatud.

Pakend

5, 10, 200 l polüetüleenkonteiner.

Toote kood

MDD6-EE