Dexon Super

Kaalium peroksümonosulfaat- 50%

Viiruste vastase toimega pulbriline desinfitseerimisvahend lahuse valmistamiseks.

  • Koostis
  • Koostis:
  • Kaalium vesinikmonopersulfaat
    50 %

Kirjeldus

Kaalium peroksümonosulfaat on peroksügeenide rühma kuuluv laia toimega biotsiid, mis on mõeldud kasutamiseks nii linnu- kui loomakasvatusruumides. Sobib pindade, seadmete, veesüsteemide, jalanõude, sõidukite ja nende rataste desinfitseerimiseks ning biokile eemaldamiseks. Toimib viiruste, bakterite ja seente vastu. Kaalium peroksümonosulfaat denatureerib mikroorganismi lipiidid ja proteiinid. Kahjustab bakteri rakukesta funktsiooni ning põhjustab viimaks selle rebenemise. Dexon-100 on efektiivne järgnevate haiguste tekitajate suhtes: Newcastle'i haigus, Marek'i haigus, linnugripp, suu- ja sõrataud, sigade vesikulaarhaigus jne.

Näidustused

Kasutamine:

Pindade, seadmete, sõidukite ja nende rataste, jalanõude, veesüsteemide desinfitseerimiseks ja biokile eemaldamiseks:

Valmistada lahus:

1 kg preparaati (Dexon-100) lahustada 100 l vees.

Õhu desinfitseerimiseks (udutamine): 

Valmistada lahus:

1 kg preparaati (Dexon-100) lahustada 300 l vees.

Õhu desinfitseerimiseks (termiline udutamine):

Valmistada lahus:

1 kg preparaati (Dexon-100) lahustada 20 l vees.

 

Preparaat on mürgine veeorganismidele.

Töötlemise ajal tuleb kanda kaitsekindaid, kaitserõivastust, kaitseprille ja kaitsemaski.

Preparaadi kasutamine loomade läheduses on ohutu.

 

Hoiatus

-Preparaat on ohtlik allaneelamisel. Allaneelamise korral loputada suu veega, juua 200 ml sooja vett ning võtta kohe ühendust arstiga. Oksendamist esile kutsuda ei tohi.

-Nahale sattumisel põhjustab nahakahjustusi. Nahale sattumise korral võtta viivitamatult seljast kõik saastunud rõivad ning loputada nahka veega.

-Silma sattumisel põhjustab silmakahjustusi. Kui preparaat satub silma, tuleb silmi rohke veega loputada, vajaduse korral võtta ühendust arstiga.

-Sissehingamise korral toimetada kannatanu värske õhu kätte. Kui kannatanul tekib hingamisraskus, tuleb võtta ühendust arstiga.

-Hoida lastele kättesaamatus kohas.

-Vältida sattumist keskkonda.

-Hoida hästi ventileeritavas kohas, kaitstuna niiskuse eest.

-Dexon-100 pakendi (taara) korduvkasutamine on keelatud.

Pakend

50 g, 5 kg polüetüleenkonteiner.

Toote kood

MDD4-EE