Dexid-70

Kontsentreeritud desinfektant lahuse valmistamiseks.

  • Koostis
  • 1 ml kontsentreeritud lahust sisaldab:
  • Kvaternaarsed ammooniumühendid
    70 mg

Kirjeldus

Dexid-70 on fosfaadi- ja lõhnavaba, biolagunev kontsentreeritud desinfektant, mis on mõeldud kasutamiseks nii loomakasvatushoonetes kui toiduainetööstuses. Sobib pindade, seadmete, veesüsteemide, õhu, toidunõude, lihalaudade, lihalettide desinfitseerimiseks.


Kvaternaarsed ammooniumühendid on amfoteersed surfaktandid, mille toime põhineb mikroorganismi proteiinide denatureerimisel, energiat produtseerivate ensüümide inaktiveerimisel ja rakumembraani lõhustamisel, viimasega kaasneb generaliseerunud ning progresseeruv tsütoplasmaatilise materjali leke ning raku hävimine. Kvaternaarsed ammooniumühendid on sporostaatilise toimega. Toimivad paremini neutraalses või kergelt alkaalses keskkonnas, kaotavad aktiivsuse pH taseme 3,5 juures ning inaktiveeruvad orgaanilise materjali, detergentide, seebi ja kareda vee toimel. Dexid-70 koostises olevad kaks erinevat kvaternaarset ammooniumiühendit tagavad selle preparaadi laia toimespektri bakterite, viiruste ja seente suhtes. Dexid-70 omab toimet näiteks järgnevate mikrooganismide suhtes: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, metitsillinresistentne Staphylococcus aureus (MRSA), Streptococcus haemolyticus, Streptococus pneumoniae, Streptococus equi var. zooepidemicus, Streptococus pyogenes, Yersinia enterocolitica, Listeria monocytogenes, Rhodococcus equi, Salmonella cholerasuis, Salmonella schottmuelleri, Salmonella typhi, Salmonella typhimurium, Enterococcus faecalis (sealhulgas Vankomütsiinresistentsed VRE), Acinetobacter baumannii, Brevibacterium amoniagenes, Mycoplasma gallinarum, Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma hyopneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter aerogenes, Klebsiella pneumoniae, Serratia marcescens, Shigella dysenteriae, Vibrio cholerae, Bacillus cereus, Trichophyton mentagrophytes, Candida albicans, Hepatitis B viirus, Herpes Simplex viirus, tüübid 1 & 2, HIV-1, Avian Influenza, Cytomegaloviirus, Parainfluenza tüüp 1, Pseudorabies viirus, Influenza tüüp A, jne. 


 

Näidustused

Kasutamine:

Regulaarseks pindade desinfitseerimiseks tõsise reostuse korral, jalanõude ja rataste desinfitseerimiseks, veesüsteemide ühekordseks desinfitseerimiseks:

Valmistada lahus: 1:100 (1% lahus).

Regulaarseks pindade desinfitseerimiseks kerge reostuse korral, teisaldatavate seadmete regulaarseks puhastamiseks ja desinfitseerimiseks, õhu desinfitseerimiseks (udutamiseks) :

Valmistada lahus: 1:200 (0,5% lahus).

Veesüsteemi korduvaks desinfitseerimiseks:

Valmistada lahus: 1:1000 (0,1% lahus).

 

Instrumendid ja seadmed, mis edaspidi toidu või joogiveega kokku puutuvad, tuleb desinfitseerimisjärgselt loputada.

Preparaat on väga mürgine veeorganismidele.

Töötlemise ajal tuleb kanda kaitsekindaid, kaitserõivastust, kaitseprille ja kaitsemaski.

Hoiatus

-Preparaat on ohtlik allaneelamisel. Allaneelamise korral loputada suu veega, juua 200 ml sooja vett ning võtta kohe ühendust arstiga. Oksendamist esile kutsuda ei tohi.

-Nahale sattumisel põhjustab nahasöövituse tekkimise. Nahale sattumise korral võtta viivitamatult seljast kõik saastunud rõivad ning loputada nahka veega.

-Silma sattumisel põhjustab silmakahjustusi. Kui preparaat satub silma, tuleb silmi rohke veega loputada, vajaduse korral võtta ühendust arstiga.

-Sissehingamise korral toimetada kannatanu värske õhu kätte. Kui kannatanul tekib hingamisraskus, tuleb võtta ühendust arstiga.

-Hoida lastele kättesaamatus kohas.

-Hoida hästi ventileeritavas kohas.

-Dexid-70 pakendi (taara) korduvkasutamine on keelatud.

Pakend

1000, 5000 ml polüetüleenkonteiner.

Toote kood

MDD1-EE